Název školy : Mateřská škola Velké Pavlovice, V sadech 48, příspěvková organizace
Sídlo školy :
V Sadech 48, 691 06 Velké Pavlovice
Ředitelka školy : Bc.Olga Kolářová
Právní forma : právní subjekt
IČO : 75020017
Zřizovatel : Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 40
Kapacita :

120 dětí

Součásti : školní jídelna

 

Pětitřídní mateřská škola je umístěna ve dvoupodlažní budově otevřené v roce 1979. V přízemí má sklady, kotelnu a kuchyni, která zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců mateřské školy. Budova s rozsáhlou terasou se nachází v klidné části města uprostřed rozlehlé zahrady. Zahrada mateřské školy je vybavena novými herními prvky a brouzdalištěm. V dalších letech je naší prioritou také obnova stávající zeleně.

V roce 2008 byla provedena výměna oken v celé budově.V roce 2011 byla budova zateplena a dostala novou fasádu. Také byla opravena rovná střecha a spojovací terasa a tím se zamezilo zatékání.

Ve škole pracuje 20 zaměstnanců. Veškeré jejich snažení směřuje k tomu, aby zde byly děti maximálně šťastné a spokojené. Velkou péči věnujeme také spolupráci s rodiči, jejich informovanosti, poskytování poradenství a společným akcím. Tradicí je dlouholetá spolupráce se Základní školou Velké Pavlovice a Základní uměleckou školou Velké Pavlovice, knihovnou a Ekocentrem Trkmanka. Chceme, aby naše mateřská škola byla komunitním místem, kde se budou setkávat děti, rodiče, občané našeho města.