Školní vzdělávací program

Bc. Olga Kolářová  |   1956x  |  

Naše poslání

Chceme rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na koncii svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy), a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.

Usilujeme o to, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě, a aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání.

Hlavní záměry programu

  • Důraz na individuální přístup ke každému dítěti
  • Rozvíjení schopností, znalostí, dovedností dětí prostřednictvím plánované činnosti, center aktivit a pozorování
  • Vedení dětí k samostatnému rozhodování a volbě, k přijímání odpovědnosti za ně
  • Účast a spolupráce s rodinou

Hlavní cíle programu

  • Přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnat
  • Učit se kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost
  • Rozpoznávat problémy a řešit je
  • Být tvůrčí, mít představivost
  • Sdílet zájem vůči společenství a prostředí, ve kterém žiji


Grafika - květina
Aktuality
Zveřejněno: 6.7.2021
Vítáme vás na stránkách MŠ

Máme nové webové stránky!

Zobrazit vše

Grafika - květina
Kontakty

Mateřská škola Velké Pavlovice, V sadech 48, příspěvková organizace

V sadech 930/48,
69106  Velké Pavlovice
IČ: 75020017
777 736 430
ms@velke-pavlovice.cz
t2ck3sq

Zobrazit kontakty a mapu